Timanttien 4C:tä – Puhtaus (Clarity)

Koska timantti on luonnon materiaali, ne ovat harvoin täydellisen puhtaita. Timantit muodostuvat korkean paineen alla, ja miljoonien vuosien prosessin aikana on todennäköistä, että kiveen kiteytyy hieman muitakin mineraaleja tai siihen syntyy pientä lohkeilua.

Tällaiset muodostumat timanteissa eivät ole virheitä vaan pikemminkin ’’epäpuhtauksia’’ joita kutsutaan sulkeumiksi. Näitä sulkeutumia voi olla timantin sisällä tai pinnassa.

Sulkeutumien määrää ja merkitystä arvioidaan GIA:n laatimalla timanttien puhtaus-skaalalla (engl. GIA diamond clarity scale). GIA on yksi maailman tunnetuimmista ja vanhimmista timantin jalostajista. Löydät skaalan alla olevasta taulukosta.

GIA-Puhtausskaala

 

Tällä skaalalla vain alimpien luokkien sulkeutumat ovat niin merkittäviä, että ne on mahdollista huomata paljaalla silmällä. Sulkeutumat siis harvemmin vaikuttavat kiven säihkeeseen.

Leave a Reply