Timanttien 4C:tä – Puhtaus (Clarity)

Koska timantti on luonnon materiaali, ne ovat harvoin täydellisen puhtaita. Timantit muodostuvat korkean paineen alla, ja miljoonien vuosien prosessin aikana on todennäköistä, että kiveen kiteytyy hieman muitakin mineraaleja tai siihen syntyy pientä lohkeilua.

Tällaiset muodostumat timanteissa eivät ole virheitä vaan pikemminkin ’’epäpuhtauksia’’ joita kutsutaan sulkeumiksi. Näitä sulkeutumia voi olla timantin sisällä tai pinnassa.

Sulkeutumien määrää ja merkitystä arvioidaan GIA:n laatimalla timanttien puhtaus-skaalalla (engl. GIA diamond clarity scale). GIA on yksi maailman tunnetuimmista ja vanhimmista timantin jalostajista. Löydät skaalan alla olevasta taulukosta.

GIA-Puhtausskaala

 

Tällä skaalalla vain alimpien luokkien sulkeutumat ovat niin merkittäviä, että ne on mahdollista huomata paljaalla silmällä. Sulkeutumat siis harvemmin vaikuttavat kiven säihkeeseen.

Timanttien 4C:tä – Väri (Color)

Mikä on GIA-skaala ja mitä se kertoo timanttisi laadusta? Miellämme timantit usein kristallin kirkkaiksi värittömiksi kiviksi, mutta todellisuudessa kivissä esiintyy melko paljon vaihtelua värin suhteen.

Yksi timanttien neljästä C-kirjaimesta, edustaa sanaa color eli väri. Timanttien värejä on joka lähtöön, ja osa niistä esim. vaaleanpunaiset, siniset ja tasaisen keltaiset timantit, ovat hyvinkin arvokkaita. Klassisessa kirkkaassa timantissa värivirheitä, kuten keltaisuutta, ei kuitenkaan kaivata. Kirkkaissa timanteissa arvo nousee sitä mukaan, mitä vähemmän väriä kivessä on.

Timanttien värejä arvioidaan niin kutsutulla GIA-asteikolla, joka on nimetty sen kehittäjän ja ehkä maailman tunnetuimman timantin valmistajan GIA:n mukaan. Arviointi tapahtuu ympäristössä, jossa ulkopuolisten pintojen heijastama valo ei pääse vaikuttamaan timantin väriin. Timantin värivirheitä on vaikea nähdä paljaalla silmällä, juuri siksi että sen kirkkaaseen ulkomuotoon vaikuttaa kaikki ympäröivät tekijät.

GIA-asteikko on järjestelty kirjaimin. D-kirjain edustaa kirkkainta mahdollisia väriä ja kirjaimet kulkevat aakkosjärjestyksessä aina Z-kirjaimeen asti, joka edustaa kiviä joissa on havaittavissa kaikista eniten väriä.

Alla olevasta taulukosta löydät koko GIA-asteikon

GIA-asteikko

Jokaista timanttia vertaillaan niin kutsuttuun master set- malliskaalaan, joka on koottu asteikon eri kategorioiden täydellisiä esimerkkejä edustavista kivistä. Kivi on helpompi arvioida ennen kuin se kiinnitetään koruun, jolloin korun metalli vaikuttaa sen väreihin.

Timantin värin merkitys kasvaa, mitä suurempi kivi on kyseessä karaattien puolesta. Suuri kivi paljastaa värivirheet pientä kiveä helpommin.

Timanttien 4C:tä : Hionta (Cut)

Briljant
Briljant
Oval
Oval
Marquise
Marquise
Pear
Pear
Emerald
Emerald
Asscher
Asscher
Heart
Heart
Cushion
Cushion
Radiant
Radiant

Timantin hionta (engl. cut) mainitaan usein tärkeimpänä timantin neljästä C:stä. Sillä miten timantti on muotoiltu, on eniten vaikutusta sen säihkyvyyteen. Vaikka timantti olisikin väriltään ja puhtaudeltaan täydellinen, jos hionnassa ollaan menty pieleen sen koko säihkyvyys-potentiaali ei pääse oikeuksiinsa.

Kun timantti on hiottu oikealla tavalla, se heijastaa valoa siten, että se ikään kuin heijastuu takaisin timantin pintaan. Valo siis kimpoaa timantin pohjan kautta timantin näkyvälle taululle. Jos hionta on tehty väärässä kulmassa valo heijastuu pinnan sijaan kiven seinämiin tai pohjaan, jolloin säihke ei näy yhtä runsaana.

Hionnat on luokiteltu niiden laadun mukaan:

 • Poor/Fair: Paras 35% hiotuista timanteista. Ovat usein hieman lasisia eivätkä säihky kovinkaan runsaasti.
 • Good: Paras 25% hiotuista timanteista. Heijastaa suurimman osan valosta timantin pintaan, mutta ei yhtä hyvin kuin korkeammat laatuluokat.
 • Very Good: paras 15% hiotuista timanteista. Heijastaa melkein yhtä paljon valoa timantin pintaan kuin luokka ’ideal’
 • Ideal: paras 3% hiotuista timanteista. Heijastaa miltein kaiken valon takaisin pintaan

Suosittu Briljantti-hionta

Briljantti on yleisimmin käytetty hionta(n. 3/4 kaikista hiotuista timanteista), ja miellyttää monia klassisuutensa vuoksi. Tätä hiontaa käytetään aina esimerkkinä kun puhutaan ideaalista hionnasta eli tilanteesta jossa mittasuhteet ovat taulun suhde koko timantin halkaisijaan 55%-57% ja korkeuden suhde halkaisijaaan 60,1%-61,9%.

Hionnat:

 • Oval, eli päältä soikea. Luo illuusion suuremmasta koosta.
 • Marquise, ’’kissansilmä’’ maksimoi timantin taulun pinta-alan.
 • Pear, pisaran mallinen
 • Princess, eli päältä kulmikas neliö.
 • Cushion, pyöristetty versio princess-hionnasta.
 • Emerald, kahdeksan sivun suorakaide
 • Asscher, neliön-mallinen versio Emerald-hionnasta
 • Radiant, runsas kulmikas neliön mallinen hionta
 • Heart, sydämen mallinen hionta

Timanttien 4 C:tä

Miten tunnistaa laadukkas timantti? Hyödynnä timanttien neljää C-kirjainta oppaanasi ja löydä varmasti laadukas kivi sormukseesi. Neljä C-kirjainta tulee englanninkielisistä sanoista cut (hionta), color (väri), clarity (puhtaus) ja carat (paino). Kaikki neljä tekijää ovat merkittäviä timantin laadun ja ulkomuodon suhteen. Tässä postauksessa esittelemme jokaisen C:n pääpiirteet, mutta kullekin C:lle löytyy myös oma laajempi postaus.

4C

1. Hionta (Cut)

Timantin hionnalla sanotaan olevan eniten vaikutusta timantin esteettisyyteen. Kun hionnan laatua arvioidaan, kiinnitetään mm. huomiota sen kulmien laatuun ja muotoiluun. Mitä tarkemmin hiottu timantti, sitä säihkyvämmin se kiinnittää huomiota.

2. Väri (Color)

Timanttien värit vaihtelevat puhtaan kirkkaasta, sameampiin värisävyihin. Kaikista harvinaisimpia timantteja ovat värittömät kivet. Myös muun väriset timantit ovat kuitenkin suosittuja korukiviä ja niiden värin laadun arvioimiseen on olemassa omat standardit.

3. Puhtaus (Clarity)

Timantin ollessa luonnon materiaalia, se on harvemmin täysin ”puhdas”. Timanteissa esiintyy niin kutsuttuja sulkeumia, eli pieniä epäpuhtauksia kuten naarmuja tai mineraalikiteitä. Näitä timantin puhtauteen vaikuttavia tekijöitä, kuitenkin harvemmin havaitsee paljain silmin.

4. Paino (Carat)

Karaatti on timantin painoyksikkö ja vastaa 200 milligrammaa. Timantin koosta puhuttaessa ja kiviä vertaillessa käytetään usein karaatti-ilmaisua. Tulee kuitenkin muistaa, että kokovaikutelmaan vaikuttaa myös mm. timantin hiontamalli ja korussa käytetty istutustekniikka